Protestantse Kerk in Nederland
Petrakerk Veenendaal
 
 
Identiteit van de Petrakerk Identiteit van de Petrakerk

Wij zijn een gemeente…

 • die zich laat inspireren door de Geest;
 • die de Bijbel als Gods woord wil verstaan in hedendaags perspectief;
 
 • waar mensen welkom zijn en op adem kunnen komen;
 • waar ruimte is voor eigen geloofsbeleving en inzet voor eigen talenten;
 • waar jong en oud naar elkaar omzien in liefde en verbondenheid;
 
 • die van betekenis wil zijn voor mensen dichtbij en ver weg;
 • die in woord en daad zichtbaar wil zijn in de samenleving.

 
Onze identiteit in de praktijk Onze identiteit in de praktijk

Wie wij zijn, wordt o.a. zichtbaar in het volgende.

 • De wijkgemeente maakt in haar vieringen gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk (2013). De diensten worden geleid door ambtsdragers die aansluiten bij en instemmen met de identiteit. Acht maal per jaar wordt er een zgn. alternatieve dienst georganiseerd, die wij ‘Vier de zondag’ noemen. Daarin is ruimte voor een nieuwe inhoud  en inrichting van de eredienst.
 • Er wordt gestreefd naar goed en zinvol geloofsonderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Kinderen en jongeren zijn welkom aan het Avondmaal.
 • Er is ruimte voor zegening door handoplegging en het zegenen van niet-huwelijkse relaties.
 • Door het opzetten van werkgroepen en commissies, waarin veel vrijwilligers samenwerken, wordt de onderlinge band onderhouden en versterkt.
 • Voor ieder die zich bij ons thuis voelt en behoefte heeft aan ruimte voor zijn/haar geloofsbeleving, staat de deur wijd open.
 • Naast de daartoe bevestigde diakenen zijn wij allen diaken. Dus willen wij, ook in financieel opzicht, omzien naar onze naasten, dichtbij en veraf, en de zwakkeren in onze samenleving, kerkelijke en niet-kerkelijke, ondersteunen.
 • Wij streven ernaar de dialoog met andere geloofsgemeenschappen in brede zin te onderhouden.
Lees meer in ons Beleidsplan 2014-2017
 

 
 
 

Inloggen


 

9e zondag van de herfst---------------DEZE DIENST WORDT---------------GEHOUDEN IN----------------- DE GOEDE REEDE !! ------------- aanvang 10:00u!! --------
datum en tijdstip 18-11-2018 om 10:00u
meer details

 
Privacyverklaring Protestantse Gemeente Veenendaal

Lees verder
 
Pastoraal meldpunt
meer
 
PGV-Vitaal Petrakerk
klik hier
 
Bestelformulier collectemunten
Klik voor de tekst
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.