Uitvaart in de Petrakerk

Bij een overlijden moet er veel geregeld worden.
Uitvaart in de Petrakerk

Breng pastoraal meldpunt zo spoedig mogelijk op de hoogte

Nabestaanden komen bij een overlijden voor veel vragen te staan. Er moet van alles worden geregeld. En dat in relatief korte tijd. Wanneer zij de uitvaartdienst van een gemeentelid willen laten plaatsvinden vanuit onze kerk, dienen de nabestaanden zo spoedig mogelijk ons pastoraal meldpunt in te lichten. 

Overleg

Onze wijkpredikant, of zijn vervanger, neemt dan zo snel mogelijk contact met hen op. Samen met de uitvaartverzorger overlegt hij met de nabestaanden over datum, tijdstip en plaats van de uitvaart. Ook maakt hij verdere afspraken over de voorbereidingen van de uitvaartdienst.

Als de nabestaanden gebruik willen maken van ons kerkgebouw zal de uitvaartverzorger de koster bellen. Deze zorgt voor de aanwezigheid van een organist.

Pastoraal meldpunt
Het e-mailadres van het pastoraal meldpunt is:

terug