Taakgroep: Jeugd en Jongeren Taakgroep: Jeugd en Jongeren

Voorzitter Taakgroep Jeugd en Jongeren
Ronald Vinke
Buddinghof 27
Telefoon: 0318 - 851271
e-Mail: 

 
Jeugdouderling: Wilma van Dijk Jeugdouderling: Wilma van Dijk

Moerasmos 25
Telefoon: 0318 - 555156
e-Mail:

 
Jeugdouderling: Petra van de Kraats Jeugdouderling: Petra van de Kraats
Tweespan 62
Telefoon: 0318 - 556653
e-Mail
 
Jeugddiaken: Elbert van Schaik Jeugddiaken: Elbert van Schaik
Egellaan 32
Telefoon: 0318 - 612693
e-Mail: