Heilig Avondmaal

Het vieren van het Heilig Avondmaal: een bijzondere en blijde geloofsbeleving.
Heilig Avondmaal

Een open viering

Welkom bij het delen van brood en wijn

Als Petragemeenschap vieren wij in de regel zes keer per jaar het Heilig Avondmaal. Bij het delen van brood en wijn in de open viering is iedereen welkom - jong en oud - die Jezus Christus belijdt als Heer en Verlosser. 

'Lopende' viering

In de geschiedenis van de kerk zijn verschillende vormen van vieren toegepast. Wij als Petragemeente voelen ons het meest verwant met de zogenoemde 'lopende' viering. Dat wil zeggen, dat de leden en gasten in de eredienst onder orgelspel naar het liturgisch centrum lopen. Daar krijgen zij van de predikant het brood aangereikt. Er is ook glutenvrij brood beschikbaar.

In de 'avondmaalsgang'  van de kerk - van achteren gezien aan de linkerkant - delen ambtsdragers wijn en druivensap uit. Voor wie dat prettig vindt, zijn er kleine bekertjes met wijn of druivensap.

De vrede van Christus

Voordat wij als gemeente het Heilig Avondmaal gaan vieren, nodigt de predikant alle gemeenteleden uit om elkaar een hand te geven en elkaar de vrede van Christus toe te wensen. Dit gebaar werkt samenbindend.

Niet verplicht

Het Heilig Avondmaal is binnen de protestantse kerken een van de sacramenten. Het vieren ervan beschouwen we als een bijzondere, blijde geloofsbelevenis. Hoewel de uitnodiging aan allen is, is de viering niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan zijn dat u om welke reden dan ook niet de behoefte hebt om mee te doen. Dat vinden wij niet raar. U kunt dan gewoon op uw plek blijven zitten.

terug