Dopen in de Petrakerk

Ook kleine kinderen zijn welkom in het verbond met God.
Dopen in de Petrakerk

Voorgoed verbonden met de naam van God

'Gemeente van Christus.' Met die aanhef beginnen veel dominees hun preek. Hoe ga je nou deel uitmaken van die gemeente? Door de doop, het sacrament waarbij de predikant water sprenkelt op het hoofd van de dopeling. Meestal kleine kinderen, soms ook volwassenen.

Teken van verbondenheid

De doop symboliseert de verbondenheid met God. De dopeling wordt opgenomen in het verbond dat God met ons, mensen, wil sluiten. Dat is een blijde gebeurtenis. Een doopdienst is dan ook een beetje een feestdienst.

Handoplegging

Bij de doop spreekt de voorganger de naam van de dopeling hardop uit. Hij of zij verbindt die met de naam van God de Vader die mensen niet alleen laat. Met de naam van Jezus, Gods Zoon, die zegt: 'Heb elkaar lief.' En met de naam van de Heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is. Met een handoplegging bekrachtigt de voorganger de doop.

Vragen

Bij de doop stelt de predikant vragen. Aan de dopeling zelf, als die oud genoeg is om daarop te antwoorden. Aan de ouders. Maar ook aan de gemeente. De vragen aan de dopeling zelf en de ouders betreffen hun intentie om in verbondenheid met God te willen leven. De vraag aan de gemeente betreft haar intentie om de dopeling(en) op te nemen als lid of leden van de gemeente. Door hardop met 'ja' te antwoorden, geven de dopeling, de ouders en de gemeente aan dat zij die intentie hebben.

Doopkaars

Als herinnering aan de doop krijgen dopelingen een doopkaars mee. Om aan te steken als er iets te vieren is of als het even donker in hun leven is. De vlam van de doopkaars is een teken dat Gods licht niet zal doven. Bij de kaars zit de doopkaart met daarop de naam van de dopeling en de datum van de doop.

Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met ons pastorale team.

terug