De gedachteniszuil

De gedachteniszuil

Duidelijk zichtbaar in het liturgisch centrum

In iedere doopdienst hangt de predikant een kaartje met daarop de naam van de dopeling op de zuil. Na ieder in memoriam krijgt de naam van de overledene een plek op een andere zijde van de zuil. Ook de namen van leden die belijdenis doen, komen aan de zuil. Als een zichtbaar teken. Om te gedenken en te vieren.

Moderne hoop stenen

In het Eerste of Oude Testament lezen we op verschillende plekken hoe het volk Israël her en der een hoop stenen vormt of een altaar opricht. Zie bijvoorbeeld Genesis 12:8, Genesis 13:18, Jozua 4:9 en Jozua 4:20-24. Zo vormt de gedachteniszuil in onze Petrakerk 'een moderne hoop stenen' om bepaalde gebeurtenissen te gedenken of te vieren. Gebeurtenissen die mensen een leven lang bijblijven en hen verbinden met de God van hun leven.

In deze kerk

De gedachteniszuil legt een verbinding tussen het kerkgebouw en de betrokken gemeenteleden. Het is in deze kerk, in deze gemeente dat jouw kindje werd gedoopt. Waar jij of je zoon of dochter belijdenis deed. Waar jouw geliefde werd uitgedragen of herdacht. Voor het aangezicht van God en in tegenwoordigheid van zijn volk.

Alfa en omega

De gedachteniszuil past helemaal bij de andere meubels in het liturgisch centrum. Hij heeft vier zijden. De zijde die het vaakst te zien zal zijn, heeft de functie van een aandachtswand. Op de zuil staan duidelijk de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet: alfa en omega.

 

terug