Diaconie Diaconie

“Omzien naar elkaar” en “helpen wie geen helper heeft” zijn in het algemeen de uitgangspunten voor diaconale activiteiten. Dat geldt ook voor de diaconie van de wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk en het vindt zijn weerslag in de heel diverse taken die door of namens de wijkdiaconie worden vervuld.

lees meer »
 
De diaconie bestaat uit: De diaconie bestaat uit:

voorzitter: Gré Westerhof
Algemeen e-mailadres diaconie:

5 diakenen en een jeugddiaken:
  
sectie 1: Gré Westerhof
              
sectie 2: Alina Keijman en Eveline Veenhof
              
sectie 3: Wil de Doelder

sectie 4: Tineke Flier

Algemene taken: Wil de Doelder

Jeugddiaken: Elbert van Schaik

 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna: WMO) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna: WMO)
Iedereen moet volop kunnen meedoen in de maatschappij. Dat is de centrale gedachte van de WMO. Gelukkig is dat voor de meeste mensen geen probleem maar niet iedereen redt het helemaal alleen.

De WMO regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat ze de hulp krijgen die ze daarbij nodig hebben. Het gaat om ouderen, gehandicapten  of mensen met psychische problemen. Gemeenten voeren de WMO uit; zij bepalen zelf op welke manier zij dat doen. 
lees meer »
 
Kerk en Minima Kerk en Minima

De Stichting Kerk en Minima Veenendaal is een interkerkelijke organisatie die een helpende hand wil bieden aan de medemens in nood. Zij vindt haar inspiratie in de Bijbel en beschouwt zichzelf als een van de instrumenten bij de uitvoering van de diaconale taken van de kerken. Hulpverlening is uitsluitend beschikbaar voor de inwoners van de gemeente Veenendaal.

lees meer »
 
Stichting HIP, Hulp in Praktijk Stichting HIP, Hulp in Praktijk
HIP  is een landelijk communicatienetwerk dat graag iets voor de medemens wil betekenen. Zij kunnen helpen bij dagelijkse bezigheden. Onze wijkgemeente participeert in de HIP en heeft als contactpersoon: Gré Westerhof.
Als u vragen hebt omtrent hulp kunt u contact opnemen met Gré Westerhof (tel. 0318 552576).
 
 
 
Vakanties Vakanties
Het Vakantiebureau.nl organiseert gedurende het hele jaar vakanties in Nederland. Zij richt zich op: ouderen, mensen die in het dagelijks leven extra zorg nodig hebben, mantelzorgers, alleenstaande ouders met kinderen.

De wijkdiaconie brengt de mogelijkheid hiertoe onder de aandacht van de secties. Gemeenteleden die denken hiervoor in aanmerking te komen, kunnen zich aanmelden bij de diaconie. Waar nodig kan de diaconie een financiële bijdrage leveren.  
 
Jeugd Jeugd
Het betrekken van de jeugd bij het diaconaat en pastoraat is essentieel voor de opbouw en instandhouding van de wijkgemeente. De jeugddiaken is vertegenwoordigd in de “Taakgroep diaconie” én in de  “Taakgroep Jeugd en Jongeren”.
In deze taakgroep werkt de jeugddiaken samen met de jeugdouderlingen. Informatie omtrent wat er voor de jeugd gedaan wordt, kan men vinden op de site van de Petrakerk.  De jeugddiaken communiceert o.a. ook via de “Zondagsbrief” en “Samen Eén”.